Aanmeldingsformulier – Online

Aanmeldingsformulier

Achternaam*

Meisjesnaam (gehuwde dames)

Voorletters*

Roepnaam*

Geslacht*
ManVrouw

Geboorte datum*

Straatnaam + nr*

Postcode*

Woonplaats*

E-mail adres*

Telefoonnummer*

Ingangsdatum lidmaatschap*

Speelwijze*

Door dit vakje aan te vinken verklaart u zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van onze club.*

* Deze velden zijn verplicht.

INFORMATIE:

De contributie voor een heel jaar:
Junioren ( vanaf het jaar waarin ze 10 jaar worden) : € 83,00
Junioren ( tot 10 jaar ) : € 70,00
Senioren (alleen dinsdagochtend) : € 87,00
Senioren : € 105,00
Student (woonachtig buiten Grubbenorst) : € 30,00

Wilt u s.v.p. wachten met de betaling tot u een nota van de penningmeester heeft ontvangen.
Betaling kan per jaar middels een machtiging, of een overschrijving.
Het lidmaatschap is per kalenderjaar, met tenminste één maand opzegtermijn (dus vóór 1 december, schriftelijk aan het secretariaat).

Welkom bij de club! We wensen je veel speelplezier!