ALV 2020 op ma 03 feb 2020

Aan: leden en ouders jeugdleden BC Grubbenvorst

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BC Grubbenvorst 2020.
Deze wordt gehouden op maandag 03 febr om 20.00 uur in ’t Haeren.
Vanaf 19.30 uur kunnen de financiën worden ingezien.
Bij verhindering graag afmelden bij het secretariaat!

Agenda: (DEF 15 jan 2020)

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 2019
 3. Jaarverslag 2019
 4. Planning 2020
 5. Financiën 2019 en begroting 2020.
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Sponsoren
 8. Jubilarissen
 9. Bestuur. Vacature voor voorzitter.
  Kandidaten voorzitter kunnen zich t/m 27 januari bij het bestuur aanmelden met ondersteuning van 5 handtekeningen van leden!
 10. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groeten,
Fiet Baghuis
Secretaris BC Grubbenvorst

About Frans Ang

2018-06 Frans@Web-admin. Voorganger: Bas van Dongen, dank voor je resultaat. Bas verhuisd naar zijn droomland Australia (Perth), werkzaamheden wordt voortgezet door Frans. Bas zou vanuit down under bijdragen met tips en advies.

Comments are closed.