Contributie

Contributie

De duur van uw lidmaatschap is voor minimaal 1 jaar. Hieronder vind u een overzicht van de jaarlijkse contributie per categorie.

Contributie word vooraf geïnd per automatische incasso.
Bij te late betaling bedraagt de boete € 2,50.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Contributie (per jaar)

Jeugd t/m 9 jaar

(t/m het kalenderjaar waarin 9 jaar)

€  70,00

Jeugdspeler

(vanaf het kalenderjaar waarin 10 jaar)

€ 83,00

Senioren, alleen dinsdagochtend

€  87,00

Senioren

€ 105,00

Student lid (woonachtig buiten Grubbenvorst) 

€  30,00

 

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk, tenminste 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar: Voor verenigingen geldt niet het verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap. Dit in verband met het verenigingsrecht met de daarbij behorende waarborgen als vastgelegd in de statuten van de vereniging.
Bankrekening BC Grubbenvorst: 1177.18.610