Het bestuur

Het bestuur

Voorzitter: Fiet Baghuis (ad interim)

Secretaris: Fiet Baghuis

Penningmeester: Jacqueline Hendrickx

Notulist: Marli Linskens

Bestuurslid: Hans van Dongen

Ledenadministrateur: Roelof Cazant