ALV 2020 op ma 03 feb 2020

Aan: leden en ouders jeugdleden BC Grubbenvorst

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BC Grubbenvorst 2020.
Deze wordt gehouden op maandag 03 febr om 20.00 uur in ’t Haeren.
Vanaf 19.30 uur kunnen de financiën worden ingezien.
Bij verhindering graag afmelden bij het secretariaat!

Agenda: (DEF 15 jan 2020)

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 2019
 3. Jaarverslag 2019
 4. Planning 2020
 5. Financiën 2019 en begroting 2020.
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Sponsoren
 8. Jubilarissen
 9. Bestuur. Vacature voor voorzitter.
  Kandidaten voorzitter kunnen zich t/m 27 januari bij het bestuur aanmelden met ondersteuning van 5 handtekeningen van leden!
 10. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groeten,
Fiet Baghuis
Secretaris BC Grubbenvorst

2019: 40 jaar JUBILEUM TOERNOOI, update info

Geachte leden en oud leden
A.s. woensdag vieren wij ons 40 jarig bestaan van de badmintonclub.

Er is een kleine wijziging: jullie kunnen vanaf
19.00 uur tot 19.30 uur binnenlopen. Dan staat er koffie/thee klaar met iets lekkers erbij .

Dus iets eerder dan aangegeven. Tevens krijgen jullie dan uitleg over het spel. Er van uit gaan dat het een gezellige wedstrijd wordt,
Groetjes
Jacqueline Hendrickx
Penningmeester

2019: Laatste badmintondata

Dinsdag 17 en woensdag 18 december zijn de laatste dagen van 2019 waarop er kan worden gebadmintond!
Vanaf dinsdag 7 januari 2020 kan het racket weer in de hand genomen worden!

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen, een sportief, gelukkig en vooral gezond 2020!

2019: 40 jaar JUBILEUM TOERNOOI BCG

Badmintonclub Grubbenvorst; opgericht in 1979; viert dit jaar het 40 jarig jubileum met een Jubileum Toernooi.

Dit toernooi wordt gehouden op 11 december 2019 om 19:30 in ‘t Haeren en is open voor inschrijving voor leden en oud-leden van de club.

Opgave voor het toernooi kan tot 01 december:

 • in de zaal op inschrijfformulier
 • en via e-mail naar r.cazant@hccnet.nl

Laten we er met zijn allen een gezellige en sportieve feestavond van maken. (Roelof Cazant)